22.1. Uskonnollisuus

Australiassa haastateltiin ihmisiä ovatko he uskonnolisia ja uskovatko he Jumalaan.

Esimerkkejä vastauksista:

10.35-11.10 nuori muslimimies kertoo uskonnollisuudestaan
11.10-11.40 kahden ei-uskonnollisen ihmisen haastattelu
06.25-07.01 kaksi nuorta kertoo olevansa uskonnollisia

Miten ihmiset kertovat uskonnollisuudestaan?

…………………………………………………………………

Video: Minä, uskovainen (haastatteluja Pyhäjoen suviseuroista)


Miten videolla haastatellut ihmiset kertovat uskonnollisuudestaan? Mikä heidän uskonnollisuudessaan vaikuttaa olevan keskeistä?

…………………………………………………………………

Vloggaaja kertoo suhteestaan uskontoon. Mikä hänelle on tärkeää uskonnossa ja uskomisessa?

…………………………………………………………………

Maallistuminen tarkoittaa kehitystä, jossa suhde uskontoihin ja niihin liittyviin asioihin muuttuu. Euroopassa on monissa maissa kirkkoja muutettu asuinnoiksi ja ravintoloiksi (videolla esimerkki). Mitä ajatuksia tämä sinussa herättää?


…………………………………………………………………

Tilastoja suomalaisten uskonnollisuudesta
Väestö uskontokunnan mukaan ja osuus väestöstä 1950–2013
https://www.stat.fi/til/vaerak/2013/vaerak_2013_2014-03-21_tau_002_fi.html
Miten luterilaisen kirkon jäsenmäärä on muuttunut viimeisen 20 vuoden akana?
Paljonko on uskontokuntiin kuulumattomia koko väestöstä tällä hetkellä? (arvio tilaston pohjalta)

…………………………………………………………………

Väestö uskonnollisen yhdyskunnan mukaan 2004–2013
Mitkä ovat Suomen 5 suurinta uskonnollista yhteisöä?