14.1. Kristinusko Euroopassa

Sivulla näkyy kartalla kristinuskon kannatusprosentti maittain Euroopassa.

Kirkot eri puolilla Eurooppaa pyrkivät saamaan uusia kannattajia ja pysäyttämään jäsenkadon. Joissain maissa kirkkoja on jäsenten vähyyden vuoksi otettu muuhun käyttöön (video 2.20 >): oikeussali, sairaala, pankki ja pizzeria.

Euroopassa joissain maissa kirkkoja on muutettu moskeijoiksi.

Afrikan kirkot ovat perustaneet seurakuntia Eurooppaan ja afrikkalainen kristillisyys on saanut kannattajia myös Suomessa

Sivulla näkyy tilasto maittain kysymykseen ”kuinka tärkeä osa elämää on uskonto”.

Suomalaisilta nuorilta aikuisilta kysyttiin, mitä he tietävät seurakuntien perheneuvonnasta ja voisivatko he hakea apua parisuhde- ja perheongelmiin sieltä (video 0.00-2.00). Millaiselta haastateltavien suhde kirkkoon vaikuttaa?

20.5.2017 paneelikeskustelu Suomessa Kirkkopäivillä aiheesta Katoava kirkko (keskustelu alkaa kohdasta 7.10)