1.2. Jeesuksen sanoma

Saarna rakkauden kaksoiskäskystä

Ote elokuvasta. Jeesuksen sanoma rakastamisesta ja rakkaudesta.

Jeesuksen vertauksia: Laupias samarialainen (animaatio)

Vertaus kahdesta pojasta.