4.2.2. Evankelis-luterilaista kirkkoa koskeva lainsäädäntö Suomessa

Kirkkoa koskeva lainsäädäntö Suomessa
Evankelis-luterilaista kirkkoa koskeva lainsäädäntö Suomessa
Kirkkolaki, kirkkojärjestys, kirkon vaalijärjestys, kirkon säädöskokoelma