4.2.3. Kappaleen Kolmas ja neljäs sektori yhteiskunnassa lisämateriaalia

Kappaleen 4.2.3. lisämateriaalia

Kansalaisen perusoikeudet
Suomen perustuslaki – oikeusministeriön sivusto

Kolmannen sektorin yhdistystyypit

Suomen Punainen Risti

Suomen sosiaali ja terveys ry – Soste

Suomen urheilujärjestöjen keskittymä

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö

Kansalaisuus ja kansalaistoiminta
Suomen NMKY-liitto

Pelastusarmeija

Suomen setlementti

Vapaaehtoistoiminta aktiivisena kansalaisuutena
Vapaaehtoistyötä tarjolla – tartu tilaisuuteen