5.1.1. Kappaleen Tiede ja tieteellisyys lisämateriaalia

1.1. Tiede ja tieteellisyys

Tieteellinen tieto prosessina

”Miten erotetaan tieto ja totuus pelkistä uskomuksista?” Alister McGrath vastaa

Mitä tieto on?

Avoin tiede ja tutkimus
Tutkijanäkökulmia avoimen tieteen hyödyistä

Wikipedian artikkeli tiede

Wikipedian artikkeli taide

Turkimuksen etiikka ja kysymyksiä

Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Biotekniikan neuvottelukunta

Tiede ja Arki: Onko luomumaatalous ympäristöystävällistä?