Kappaleen Psyykkinen itsesäätely lisämateriaali

Esimerkkejä defenssimekanismeista (englanniksi)