Kappaleen Älykkyys ja asiantuntijan tiedonkäsittely lisämateriaali

Lisämateriaali

Kappaleen Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko lisämateriaali

Lisämateriaali

Kappaleen Luovuus lisämateriaali

lisämateriaali

Kappaleen Kieli ja puhe lisämateriaali

lisämateriaali