Kappaleen Ihmisen toiminta lisämateriaali

Kappaleen Ihmisen toiminta lisämateriaali Vetovoiman 9 psykologista tekjää. Mitkä ovat videolla esitetyt ”psykologiset tekijät”? Arvioi ja luokittele ihmisen toimintaa selittävien tasojen (psyykkinen, biologinen, sosiaalinen, kulttuurinen) mukaan videolla esitetyt tekijät? Mitkä selittävät tasot ovat yli- tai aliedustettuina? Millaisia olisivat aliedustettujen selittävien…

Kappaleen Psyykkinen taso lisämateriaali

Kappaleen Psyykkinen taso lisämateriaali Skeeman synty Mitä placebo-efekti kertoo mielen toiminnasta? Mitä unet kertovat mielen toiminnasta? TEDed Anna Freud ja defenssit

Kappaleen Sosiaalinen taso lisämateriaali

Kappaleen Sosiaalinen taso lisämateriaali Zimbardon vankilakoe selitettynä (Khan Academy) Zimbardo TEDx puhe Videolla esitetään useita sosiaalisen vaikutuksen kokeita, mm. Sherifin ja Aschin kokeet Mitkä sosiaaliset tekijät voivat vaikuttaa väärinymmärryksiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa? Tulisiko ensivaikutelmaan luottaa? Sosiaalinen tieto muodostuu nopeasti yksittäisten tilanteiden…

Kappaleen Ihmisen toiminnan ilmiöitä lisämateriaali

Kappaleen Ihmisen toiminnan ilmiöitä lisämateriaali Rakkaus. Miten rakkautta selitetään videolla psyykkisen, biologisen, sosiaalisen tai kulttuurisen tason mukaan? Miksi Angry Birds -peli on niin ”koukuttava”? American Scientific -video

Kappaleen Kulttuurinen taso lisämateriaali

Kappaleen Kulttuurinen taso lisämateriaali Geert Hofstede: kulttuurisista eroista Hofsteden kulttuurierot esitettynä kartalla Yksinkertaistettuja tyypittelyjä länsisen ja itäisen kulttuurin eroista. Arvioi tyypittelyjen paikkaansapitävyyttä. Kiinalaisen youtube-kanavan tekemä tyypittely länsimaisen ja kiinalaisen seurustelun ja parisuhteiden eroista. Arvioi mitä videolla halutaan esittää kulttuurien eroista….

Kappaleen Biologinen taso lisämateriaali

Kappaleen Biologinen taso lisämateriaali Evoluution periaate (englanniksi) Ihmisen evoluutio Myyttejä ja väärinymmärryksiä evoluutioon liittyen. TEDed Ihmisen lajipiirteet The Chemical mind – ihmisen psykologian biologinen perusta (englanninkielinen) Ihmisen hermosto Hermosolun rakenne Aktiopotentiaali Hormonit Aivojen elämää ylläpitävät toiminnot. TEDed Biologinen taso koe…

Perustietoa tunteista

Perustietoa tunteista Nyyti.fi-sivusto

Kulttuurinen identiteetti

Edu.fi-sivusto Kulttuuri-identiteetin rakentaminen

Joukon koon vaikutus päätöksentekoon

Joukon koon vaikutus päätöksentekoon Linkki artikkeliin Hakusanat: päätöksenteko, joukkoäly, ryhmä