6.4.16. Ryhmän määritelmä ja ryhmien toimintaperiaatteita

”Kun minusta tulee me”, Mina Cikara | TEDxCambridge

TEDx Talks: Sosiometria paljastaa ryhmän piilossa olevat rakenteet.

Ryhmädynamiikka

Robert Putnamin sosiaalisen pääoman teoria