2.3.3. Teorioita identiteetin kehityksestä

James Marcia identiteetin kehitys nuoruusiässä

Marcian ja Eriksonin identiteettiteorioiden vertailua