2.3.4. Kognitiivinen kehitys ja teorioita siitä

Kognitiivinen kehitys

Vygotskyn teoria

Piaget`n teoria

Kognitiivinen kehitys ikääntyessä