2.3.3. Identiteetti ja käsitys itsestä

Kuka olen? Filosofinen näkökulma identiteettiin.

Identiteetti ja käsitys itsestä, sosiaalinen identiteetti (KhanAcademy)