4.3.1. Kappaleen Hyvä mielenterveys lisämateriaali

Mielenterveyden kaksi ulottuvuutta (suomeksi), mielenterveysseura.fi

Video ”Mitä jos fyysisiin sairauksiin suhtauduttaisiin kuin mielenterveyden ongelmiin?”
Mikä on mielestäsi videon sanoma?

Mitä on hyvä mielenterveys?