05. Kappaleen Moraalinen realismi ja antirealismi lisämateriaali

Kappaleen Moraalinen realismi ja antirealismi lisämateriaali

Metaetiikan esittely

Metaetiikan käsitteitä