08. Kappaleen Moraali ja tieto lisämateriaali

Kappaleen Moraali cartier love bracelet ja tieto hermes bracelets lisämateriaali

W.D. Ross Prima facie fake cartier bracelet -etiikka

Emotivismi