Kappaleen Empirismi ja rationalismi lisämateriaali

Kappaleen Empirismi ja rationalismi lisämateriaali

Video empirismin ja rationalismin eroista

Rene Descartes kolmessa minuutissa

Kuinka tiedät varmaksi olevasi olemassa? TEDed

John Locke kolmessa minuutissa

Toinen video John Locken ajattelusta

Immanuel Kant